“บิ๊กอู๋” หนุ่นท่องเที่ยวเมืองรอง เตรียมจัดงาน “นครพนม Winter Festival ตอน ลมหนาว ชมโขง” ปลายปีนี้

รมว.กระทรวงแรงงาน หนุ่นการท่องเที่ยวเมืองรอง เตรียมจัดงาน “นครพนม Winter Festival ตอน ลมหนาว ชมโขง” ปลายปีนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การจ้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงาน “นครพนม Winter Festival ตอน ลมหนาว ชมโขง” ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมการประชุมฯ สำหรับการจัดงาน “นครพนม Winter Festival ตอน ลมหนาว ชมโขง” นั้น จะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2561 และจะมีการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ก่อนช่วงงาน Countdown เสริมสร้างความรักความสามัคคี กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด อันเป็นการส่งเสริมให้มีการจ้างงานมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฤดูหนาว ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยมอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ร่วมบูรณาการความร่วมมือร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และมีคุณภาพ โดยรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย อันเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของคนไทย

ทั้งนี้ การจัดงานฯ ดังกล่าว เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม หอการค้าจังหวัดนครพนม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม และทีมงานมาเด้อหล้า ฯลฯ