อธิบดีกรมกิจการผู้สูง มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรวิทยาลัยสูงวัย ต.ถืมตอง รุ่นที่ 2 จ.น่าน

วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรวิทยาลัยสูงวัยตำบลถืมตองรุ่นที่ 2 จำนวน 43 คน พร้อมให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวถึงแนวทางการดูแลผู้สูงอายุตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยสูงวัย ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน