ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม-สุทน…พาไปรู้จักช่องประตูสู่อดีตวัดพระงาม จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดพระงามหรือวัดชะรามต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วัดพระงามเป็นโบราณสถานตั้งอยู่ชายทุ่งนอกเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาด้านหน้าทิศตะวันออกเรียกว่าทุ่งลุมพลีหมายถึงบริเวณนี้เคยเป็นสนามรบของไทยกับพม่า ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนติดกับวัดพระงามเรียกว่าทุ่งขวัญ เมื่อเกิดสงครามใน 2310 ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่และต่อมาเมื่อสงครามสงบก็กลับมาตั้งบ้านเรือนรอบๆวัดพระงามตั้งแต่ยังไม่ได้บูรณะเป็นโบราณสถาน พอมาตั้งบ้านเรือนแล้วมีการทำนาปรากฎว่าพบกระดูกช้างและม้าและในยามค่ำคืนได้ยินเสียงม้าและเสียงช้างร้องรวมถึงเสียงมนุษย์ขอส่วนบุญ เมื่อชาวบ้านทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้จากนั้นไม่ได้ยินเสียงอีกเลย

วัดพระงามสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเชื่อกันว่าเป็นวัดมีความงดงาม ต่อมาถูกทิ้งร้างเพราะไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี 2310 ต่อมาทางกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นโบราณสถานเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ร่องรอยของวัดพระงาม วัดนี้ตัวพระอุโบสถสร้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกำแพงแก้วล้อมรอบสี่ทิศ ปัจจุบันมีองค์เจดีย์และพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หรือองค์ประธานในกำแพงแก้ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือหน้าวัดพระงามด้านทิศตะวันออกรับแสงตะวันได้อย่างสวยงาม แสงตะวันจะส่องแสงลงมาช่องประตูมีรากต้นพระศรีมหาโพธิ์ลัดตัวประตูไว้เป็นธรรมชาติดูแล้วมีมนต์ขลังบวกกับแสงตะวันส่องแสงลงมาช่องประตูเช้าเวลา 06.30 น. และช่วงเย็น 18.00 น. ชาวบ้านบอกว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาสวยงามที่สุดคือปลายฝนต้นหนาว 3 วันปลายตุลาคมเข้าต้นพฤศจิกายนหรือช่วงปลายกุมภาพันธ์เข้าต้นเดือนมีนาคมของทุกปี เมื่อแสงส่องลงมาจากฟากฟ้ากลายเป็นนิมิตสู่อดีตเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เดินผ่านประตูแห่งกาลเวลา 417 ปี

วัดพระงามโบราณสถานลึกลับเงียบสงบแต่มีมนต์เสน่ห์น่าเดินทางไปหาคำตอบด้วยการแต่งกายย้อนอดีตหรือชุดไทยโบราณ ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสและเวลานั้นจะผ่านไปตามเวลาหรือจะเรียกว่าเดินผ่านกระจกคล้ายๆทวิภพก็ได้ วัดพระงามสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand จ.พระนครศรีอยุธยา