“มะระขี้นก” สมุนไพรพื้นบ้าน ต้านเบาหวาน

“แพทย์แผนไทยเผยผลวิจัยมะระขี้นก ผักพื้นบ้านริมรั้ว มีฤทธิ์ได้เบาหวานได้จริง พร้อมแนะนำเมนูอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับป้องกันเบาหวานหรือเป้นเมนูอาหารดูแลผู้ป่วยเบาหวานในครัวเรือน”

เบาหวานเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข และเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation:IDF) รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2554 มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกประมาณ 366 ล้านคน และประมาณการว่า ในปี พ.ศ 2573 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานจะเพิ่มขึ้นเป็น 577 ล้านคน สำหรับประเทศไทยมีรายงานความชุกของผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุระหว่าง 20 – 79 ปี ในปี พ.ศ. 2554 เท่ากับร้อยละ 8.2 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.8 ในปี พ.ศ. 2573 โรคเบาหวาน เกิดจากความบกพร่องของตับอ่อน และออร์โมนอินซูลินในร่างกาย ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อาการสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตัวตนเอง คือ ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน หิวบ่อย มีอาการชาปลายมือ ปลายเท้า บาดแผลหายช้า หากเกิดภาวะแทรกซ้อน อาจส่งผลให้จอประสาทตาเสื่อม เกิดแผลกดทับ ติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะติดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการตามมา

ขอแนะนำสมุนไพรริมรั้วที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน คือ มะระขี้นก จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า มะระขี้นก มีสาร charantin สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริง โดยช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน ลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์บริเวณผนังลำไส้เล็ก ลดการสร้างน้ำตาลจากตับ และเสริม การเผาผลาญน้ำตาลในเลือด เมนูอาหารที่แนะนำ เช่น ต้มจืดมะระขี้นก ยำมะระขี้นก มะระขี้นกผัดไข่ ฯลฯ เครื่องดื่ม คือ น้ำมะระขี้นกปั่น ทั้งนี้ ไม่ควรนำผลมะระขี้นกสุกมารับประทาน เพราะจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน และระบบประสาททำงานผิดปกติ

นอกจากมะระขี้นกช่วยต้านเบาหวานแล้ว ยังมีผักพื้นบ้านชนิดอื่นที่ช่วยต้านเบาหวานได้ เช่น ผักเชียงดา กะเพรา ชะพลู ตำลึง ฯ ซึ่งประชาชนสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารเพื่อป้องกันโรคเบาหวานหรือเป็นเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในครัวเรือน นอกจากนี้ ก็ควรจำกัดการบริโภคอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมันสูง ควบคุมน้ำหนักตัวในอยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานอาหารให้หลากหลาย ครบ 5 หมู่ด้วย