เข้าใจให้มากขึ้นกับผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด 19 โดยกรมการแพทย์

Featured Video Play Icon

เข้าใจให้มากขึ้นกับผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด 19 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข