“วราวุธ” ติดตามผลสำเร็จบ่อน้ำพุโซดาห้วยกระเจา ย้ำ! ขอให้ใช้น้ำรู้ค่า ด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกดปุ่มเดินเครื่อง ระยะ 2 ช่วยชาวบ้านอีก 15 หมู่บ้านมีน้ำใช้

Featured Video Play Icon

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน โดยมี นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากร น้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมให้การต้อนรับ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การเดินทางมาที่อำเภอห้วยกระเจาในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตามเป้าหมาย แต่สิ่งที่อยากเน้นย้ำคือ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดการใช้น้ำกันอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ใช้น้ำอย่างตามความจำเป็นและเกิดความยั่งยืน

จากการที่อำเภอห้วยกระเจา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านพยอมงาม ประชาชนได้ประโยชน์ 7 หมู่บ้าน จำนวน 2,369 คน และบ้านทุ่งคูณ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 9 หมู่บ้าน จำนวน 4,989 คน สามารถผลิตน้ำมาใช้ประโยชน์ได้กว่า 170,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีศักยภาพในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลแห่งใหม่ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะมีการออกแบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อส่งน้ำในระยะไกล ให้ประชาชนมีน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มั่นคงและพอเพียงสำหรับความต้องการใช้น้ำ ส่วนพื้นที่บ้านทุ่งคูณ หมู่ 19 ที่เจาะพบว่า เป็นน้ำที่มีความซ่าคล้ายโซดา มีแร่ธาตุสูง สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำแร่ดื่มได้นั้น ปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนแวะเวียนไปเยี่ยมชมและรับน้ำดื่มบรรจุขวดอย่างไม่ขาดสาย

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขปัญหาและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจามีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน จึงได้กำหนดแผนดำเนินโครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ในระยะที่ 2 ขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบระบบประปาบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยาและสภาพพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา ไม่น้อยกว่า 15 หมู่บ้านได้รับน้ำสะอาดจากระบบประปาอย่างทั่วถึง