โครงการ SMEs Pro-active เริ่มแล้ว ! สานต่อความสำเร็จผู้ประกอบการไทย

**********************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและความสำเร็จที่ผ่านมาของโครงการ SMEs Pro-active ในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2559-2561 ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs สนใจและเข้าร่วมโครงการอย่างล้นหลาม โดยผู้ประกอบการ SMEs ได้นำสินค้าไปอวดโฉมทั่วภูมิภาคของโลก โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร อาทิ ผลไม้แช่แข็งแปรรูป และสินค้าประเภทอุตสาหกรรม (Industry) อาทิ อะไหล่ยานยนต์ ชิ้นส่วนประกอบ
และเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีผู้ประกอบการสมัครใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการมากที่สุด ทั้งในแถบอาเซียน เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา รวมถึงโอเชียเนีย ก่อให้เกิดมูลค่าสั่งซื้อรวม 210.20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 7,140 ล้านบาท

ประเด็นสำคัญสำหรับ SMEs ไทยที่ควรเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศคือข้อกำหนด/กฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในเรื่องกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน อัตราภาษีนำเข้าที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาขาย               การป้องกันถูกลอกเลียนแบบสินค้า (โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอัญมณี/สินค้าไลฟ์สไตล์ที่มี design) รวมไปถึงระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรศึกษาเพิ่มเติมอย่างถี่ถ้วนในแต่ละประเทศที่ผู้ประกอบการสนใจ  ก่อนออกรบสู่สนามการค้าจริง

DITP สานต่อความสำเร็จจากโครงการฯ ระยะที่ 2 โดยมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 และขยายฐานการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ครอบคลุมธุรกิจ Startup และ              การดำเนินธุรกิจการค้ารูปแบบใหม่ ตอบรับความเปลี่ยนแปลงการค้าโลก หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ที่สภาที่ท่านเป็นสมาชิก (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/                 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) หรือสอบถามข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-507-7783/7786 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจส่งออกสามารถสมัครเข้ารับการอบรมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

*************************
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ