สธ.ร่วมดูแลสุขภาพประชาชนเที่ยวงานอุ่นไอรัก

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทย์ประจำพระองค์ กองแพทย์หลวง สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุข  ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหน่วยแพทย์จิตอาสา ร่วมดูแลสุขภาพประชาชน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” ตลอดงานพร้อมส่ง อสม.และจิตอาสาเดินเท้าดูแลช่วยเหลือผู้มาร่วมงาน

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมีกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้แก่  แพทย์ประจำพระองค์  กองแพทย์หลวง  โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดเหล่าทัพ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู รวมถึงจิตอาสาดูแลจัดบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  “งาน bike อุ่นไอรัก”  และ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ให้ปลอดภัย ทั้งการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไป เจ็บป่วยฉุกเฉิน

สำหรับภาพรวมวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ได้จัดชุดปฐมพยาบาล 746 จุด หน่วยปฐมพยาบาล 1,014 หน่วย มีผู้มารับบริการ 32,486 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง มีผู้มารับบริการที่หน่วยแพทย์จิตอาสาประปรายโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นลมขอยาดมและแอมโมเนีย  ได้จัดอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาเดินเท้าแจกยาดม แอมโมเนียแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งคอยสังเกตเพื่อให้การดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมายังหน่วยแพทย์จิตอาสา

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า สำหรับงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ยังคงจัดอย่างต่อเนื่องที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 เพื่อให้การเที่ยวงานอย่างมีความสุขกับบรรยากาศที่สวยงาม ทั้งการแต่งกาย ดอกไม้ ร้านค้า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เตรียมร่างกายให้พร้อม ดื่มน้ำมากๆ เตรียมร่ม พัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัวขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษแต่หากไม่สบายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้รับการดูแลจากหน่วยแพทย์และจิตอาสา ซึ่งตั้งจุดให้บริการ 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 รพ.สนามตรงข้าม พระที่นั่งอนันตสมาคม จุดที่ 2 อยู่บริเวณ golden place ในสนามเสือป่า และจุดที่ 3 บริเวณ ธนาคาร ทหารไทย ในสนามเสือป่า โทรสายด่วน 1669

*******************************