พก. นำคนพิการ ร่วมกิจกรรมทางสังคม ปั่นจักรยาน “BIKE อุ่นไอรัก”ตามขบวนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

วันที่ 9 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานนำคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “BIKE อุ่นไอรัก” ภายใต้การจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมทางสังคมได้แสดงศักยภาพและร่วมปั่นจักรยานตามขบวนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และให้สังคมมีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ รวมถึงส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนำคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สมาคม องค์กรคนพิการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า การจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” มีขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยเริ่มต้นจากพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม แสดงศักยภาพและร่วมปั่นจักรยานตามขบวนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และให้สังคมมีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ รวมถึงส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางธนาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในวันที่ 9 ธ.ค. 61 ได้นำคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด พก. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสามารถลงทะเบียนรายงานตัว ได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 09.00 น. และเริ่มต้นปล่อยตัวจักรยาน ในเวลา 10.00 น. จากหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – สะพานผ่านฟ้า – ถนนราชดำเนิน – กระทรวงศึกษาธิการ – สิ้นสุดที่ วังปารุสกวัน (พักที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจในวังปารุสกวัน โดยให้เข้าทางประตูกองบัญชาการตำรวจนครบาล) ระยะทางรวม 2.6 กิโลเมตร พร้อมนำคนพิการ เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมี นายมณเฑียร  บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กร สมาคมคนพิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ

“ทั้งนี้ ดิฉันขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก และให้บริการคนพิการอย่างเต็มที่ตลอดเส้นทางการปั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้ร่วมปั่นจักรยาน นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริง การทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจของคนพิการ ในการเข้าร่วมกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” โดยขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนพิการทั่วประเทศ ที่ไม่นำความพิการมาเป็นอุปสรรค แต่กลับเป็นพลังในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

################################