รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒” จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒”โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานเอนกประสงค์บริเวณถนนพุทธภูมิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช งานจัดระหว่างวันที่ ๗-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  จำนวน ๒๕๐ รายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP นอกจากนี้ ในงานมีการจำหน่ายอาหารอร่อย ๔ ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังด้วย