พาณิชย์’ มอบของขวัญปีใหม่ภาคธุรกิจ ขยายเวลาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการข้อมูลนิติบุคคล

พาณิชย์’ มอบของขวัญปีใหม่ภาคธุรกิจ ขยายเวลาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการข้อมูลนิติบุคคล วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค.61 เวลา 08.30 – 16.30 น. และ วันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค.61 ถึงเวลา 18.00 น. เข้าใจ…ภาคธุรกิจทุกนาทีมีค่า ภาครัฐ…พร้อมให้บริการเต็มที่และดีที่สุด

                 กระทรวงพาณิชย์ มอบของขวัญปีใหม่ภาคธุรกิจ ขยายเวลาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการข้อมูล  นิติบุคคล วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค.61 เวลา 08.30 – 16.30 น. และ วันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค.61 ถึงเวลา 18.00 น.  ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6  ในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าใจ…ภาคธุรกิจทุกนาทีมีค่า ภาครัฐ…พร้อมให้บริการเต็มที่และดีที่สุด

                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ในโอกาสที่กำลัง  จะก้าวเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ 2562 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมมอบของขวัญปีใหม่แก่ภาคธุรกิจ ภายใต้คอนเซป “เข้าใจ…ภาคธุรกิจทุกนาทีมีค่า ภาครัฐ…พร้อมให้บริการเต็มที่และดีที่สุด” ด้วยการขยายเวลาการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการข้อมูลธุรกิจนอกเวลาทำการ คือ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และระหว่างวันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 18.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้”

การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ

– ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 และ ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ :

* วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

* วันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.

– สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร :

* เฉพาะวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนา ตรวจเอกสารข้อมูลธุรกิจ ของนิติบุคคลทั่วประเทศ และรับงบการเงิน ประกอบด้วย 1) ช่องทาง Walk In 2) ช่องทาง e-Service ให้บริการ  หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) 3) ช่องทางธนาคาร (การขอหนังสือรับรอง   นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร : e-Certificate) เฉพาะสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 4 ธนาคาร 823 สาขา (ธ.กสิกรไทย 263 สาขา ธ.กรุงไทย 244 สาขา ธ.ออมสิน 192 สาขา และ ธ.ธนชาติ 124 สาขา)

– ส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ และ ธนาคารพาณิชย์สาขาที่ร่วมโครงการ :

  * วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

* วันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.

– สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร :

* เฉพาะวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

“ทั้งนี้ ของขวัญปีใหม่ที่มอบให้แก่ภาคธุรกิจในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ที่เข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องเวลาของภาคธุรกิจที่ทุกนาทีมีค่า หากภาครัฐมีการขยายเวลาการให้บริการ ภาคธุรกิจก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นประกอบธุรกิจ  หรือผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินธุรกรรมในช่วงเวลาทำการ การขยายเวลาการให้บริการจึงเป็นการเพิ่มความสะดวก          ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายแก่ภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐเองก็พร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่และดีที่สุด เพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับความพึงพอใจสูงสุด และพร้อมก้าวสู่การเป็น Business 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป” อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 www.dbd.go.th สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า อาคารธนาลงกรณ์) โทร 0 2446 8160 – 61, 67, 69 สำนักงาน พัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน สี่แยกประดิพัทธ์) โทร 0 2618 3340 – 41, 45 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก อาคารปรีชาคอมเพล็ก ซี 2) โทร 0 2276 7255, 56, 59, 66 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์ อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น GB) โทร 0 2234 2951 – 53 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์) 0 2108 6076 – 77 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการ  เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ) โทร 0 2143 7921 – 2

 

*****************************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า