กรมปศุสัตว์ร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (81/2562)

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งปะเทศไทย โดยมีประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ (นายวัลลภ เจียรวนนท์) ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์  สวนสามพราน  กรมอุทยาน  กรมสัตว์ทหารบก  ด่านศุลกากรแม่กลอง  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  องค์การ-สวนสัตว์ฯ  สวนสัตว์นครราชสีมา  บริษัทการบินไทยจำกัด ฯลฯ ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -16 ธันวาคม 2561 ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

                   อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จังหวัดราชบุรี นำพันธุ์สัตว์ปีกที่ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้วมาแสดง เพื่อให้ผู้ที่สนใจในเรื่องการขึ้นทะเบียนสัตว์ได้รับความรู้ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้แก่ผู้เลี้ยง ประชาชนทั่วไป ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ตั้งไว้   ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธุ์สัตว์ปีกที่ขึ้นทะเบียนของกรมปศุสัตว์ เกษตรกรและเอกชนผู้เลี้ยงสัตว์สามารถทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการนำสัตว์มาขึ้นทะเบียน

นอกจากจะนำพันธุ์สัตว์ปีกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาแสดง ได้แก่ ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ไก่เหลืองหางขาว-กบินทร์  ไก่แดงสุราษฎร์  ไก่ชีท่าพระ  ไก่โรดไทย  ไก่ชี้ฟ้า  ไก่ฟ้าหลวง  ไก่แม่ฮ่องสอน  ไก่เบตง  และเป็ดไข่บางปะกง โดยจัดทำเป็นโปสเตอร์แสดงภาพ และรายละเอียดข้อมูลพันธุ์สัตว์ปีกที่ขึ้นทะเบียน ทั้ง 10 ชนิดพันธุ์  ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ความเป็นมาของสัตว์ปีกแต่ละชนิดพันธุ์  ลักษณะประจำพันธุ์ เพศผู้ เพศเมีย ลักษณะทางเศรษฐกิจ จุดเด่นของพันธุ์ การนำไปใช้ประโยชน์ และเลขทะเบียน เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับความรู้เกี่ยวกับไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ   ที่เป็นผลงานวิชาการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ควรอนุรักษ์และหาดูได้ยากอีกด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

*********************************

ข้อมูล : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์                                                                               ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ