“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2561  พบผู้เสียชีวิต 17 ราย ใน 14 จังหวัด (จากบุรีรัมย์ ระยอง และสงขลา จังหวัดละ 2 ราย สุรินทร์ ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย)  โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าเข้ามารับการรักษาในสถานพยาบาลของไทย มีประวัติถูกสุนัขของตัวเองที่เลี้ยงไว้กัดเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้  คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้  เนื่องจากโรคนี้สามารถพบได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อากาศร้อนสลับเย็น ซึ่งอาจทำให้สัตว์หงุดหงิดง่าย แม้จะเป็นสุนัขในบ้านที่ได้รับวัคซีนป้องกันแล้วก็ตาม อาจได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจากที่สุนัขของตนเองที่ไปเล่นกับสุนัขจรจัดนอกบ้านได้    กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนว่า ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อพิษสุนัขบ้า โดยใช้หลัก“คาถา 5 ย.” ดังนี้ 1.อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์  2.อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกัน  3.อย่าแหย่ สัตว์เพราะอาจโดนกัด/ข่วน  4.อย่าหยิบ อาหารสัตว์ขณะกำลังกิน และ 5.อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย  หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้ล้างแผลทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโปรวิดีนหรือแอลกอฮอล์ และรีบไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้บ้าน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้เร็วที่สุด โดยต้องฉีดวัคซีนให้ครบชุดและตรงตามนัด จึงจะได้ผลเพราะหากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อเข้าสู่ระบบประสาท แสดงอาการป่วยแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค