ก.แรงงาน ร่วมเอกชน อัพเลเวลช่างไฟฟ้า-ก่อสร้าง สร้างรายได้ 40,000-100,000 บ.

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง ยกระดับฝีมือรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะด้านยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ในกลุ่มสาขาอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานตามนโยบายเร่งด่วนกระทรวงแรงงาน ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะตามความต้องการของตลาด รวมทั้งการบริการ

นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กพร. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือให้มีความต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาช่างและบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าและก่อสร้างให้มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการเพิ่มปริมาณช่างดังกล่าวรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC

นายธวัช กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินความรู้ความสามารถในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี ในสาขาช่างปูกระเบื้อง ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้ผ่านจำนวน 1,467 คน สำหรับในปี 2562 วางเป้าหมายไว้ที่ 1,550 คน มีการขยายพื้นที่อีก 8 จังหวัดทั่วภูมิภาค ได้แก่ นครศรีธรรมราช ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ราชบุรี เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เป็นการฝึกอบรมช่างที่อยู่ในสถานประกอบกิจการที่เป็นตัวแทนหรือที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัท และขยายการฝึกไปยังประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมครูฝึกของกพร. เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แรงงานใหม่ พนักงานในสถานประกอบกิจการ ช่างชุมชน เป็นต้น

“สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ใน 4 สาขาดังกล่าว ร้านค้าโฮมโปรในจังหวัดต่างๆ มีความต้องการช่างกว่า 300 ทีม ทีมละ 2 คน (หัวหน้าช่างและช่าง) เพื่อให้บริการลูกค้าในการติดตั้งเครื่องดูดควัน ตู้เย็น สุขภัณฑ์ ชุดครัว เครื่องกรองน้ำ ปูกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องครัว เป็นต้น อัตราค่าจ้างประมาณเดือนละ 40,000-100,000 บาทต่อทีม ผู้สนใจที่ผ่านการทดสอบฯ สมัครเข้าร่วมงานเป็นทีมช่างประจำร้านค้าโฮมโปร สอบถามรายละเอียดได้แผนกสรรหาและพัฒนา 02-030-03009 ต่อ 1209 ส่วนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบฯ ติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กระทรวงแรงงาน 02 245 4035” รองอธิบดี กพร.กล่าว