พาณิชย์’ จับมือ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และ ร้านค้าส่ง-ปลีกท้องถิ่น มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน จัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี ระหว่าง 20 ธ.ค.61 – 5 ม.ค.62

“กระทรวงพาณิชย์” จับมือ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และ ร้านค้าส่ง-ปลีกในท้องถิ่น มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี จัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่ ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 20-50% พร้อมนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง 20 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562 มีเครือข่ายร้านโชวห่วยกว่า 600 ร้านค้า ร่วมจัดงานฯ คาดจบงานมีเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท

                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า “ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้า ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และห้างสรรพสินค้า ลดราคาสินค้าเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ในส่วนของ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) มีดำริให้กรมฯ ร่วมมือกับ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา   จากกระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมลดราคาสินค้าภายใต้ชื่องาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ซึ่งจะจัดเป็น วาระพิเศษเพื่อต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่ โดยจะมีการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 20 – 50% เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มเงินในกระเป๋าได้เป็นอย่างมาก”

“การจัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่นี้ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – วันที่ 5 มกราคม 2562 โดยมีเครือข่ายร้านโชวห่วยท้องถิ่นเข้าร่วมฯ กว่า 600 ร้านค้า ใน 58 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 15 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ยโสธร หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สกลนคร ภาคกลางและภาคตะวันออก 17 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ระยอง จันทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ 13 จังหวัด : กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา ชุมพร ระนอง ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง สตูล”

 “สินค้าที่นำมาลดราคา นอกจากจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแล้ว ยังได้มีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากคนในท้องถิ่นมาให้เลือกซื้อเพื่อนำไปเป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วย เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น รวมถึง เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ก่อนที่จะขยายเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าหลังเสร็จสิ้นการจัดงานฯ จะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ โปรดสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” บริเวณหน้าร้านค้า”

“งาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” จัดขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดการเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ เป็นความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพาณิชย์ และภาคธุรกิจ ได้แก่ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย ร้านค้าส่ง-ปลีกท้องถิ่น และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเกิดการหมุนเวียน มีความเข้มแข็ง และมั่นคงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ งานฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และ ครั้งที่ 2 ระหว่างกันยายน – ตุลาคม” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   โทร 02 547 5986 โทรสาร 02 547 5957 e-Mail : bizpromotion.dbd@gmail.com สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th

******************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ