กรมผส.ขอแสดงความยินดีกับ นพ.เฉก ธนะสิริ กับรางวัลเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2564

Featured Video Play Icon

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์เฉก ธนะสิริ ได้รับรางวัลเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2564