กรมพัฒน์ฯ เตรียมสร้างธุรกิจบริการสุขภาพต้นแบบ นำเสนอธุรกิจผ่านนวัตกรรมแห่งโลกเสมือนจริง กระตุ้นความต้องการเข้าร่วมธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และสถานดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมการนำเสนอธุรกิจในรูปแบบใหม่ผ่านนวัตกรรมโลกเสมือนจริง (360° Virtual Reality) กระตุ้นความสนใจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้ลูกค้า ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 14 ธันวาคม นี้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า นวัตกรรมโลกเสมือนจริง (Virtual reality หรือ VR) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องการนำเสนอธุรกิจนอกสถานที่ โดยการใช้เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) จนกลายมาเป็นเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างโลกเสมือนจริงและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Merged Reality) ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเปลี่ยนประสบการณ์การเยี่ยมชมสินค้าและบริการที่ลูกค้ามองเห็นในมุมมองที่เหมือนไปนั่งชมเองจริงๆ (ประสบการณ์โลกเสมือนจริง หรือ 360° Virtual Reality Experience) เพราะประสบการณ์คือส่วนสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ ดังนั้นการตลาดที่สร้างสรรค์และจับต้องได้ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจกับลูกค้า และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต้องการได้เร็วขึ้น

ปัจจุบันนวัตกรรมโลกเสมือนจริง กลายเป็นเป้าหมายสำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านการตลาด และเป็นช่องทางเพื่อสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าและบริการให้กับลูกค้า (Customer Journey) ผ่านการเล่าเรื่องของแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์ (Brand Storytelling) ด้วยการจำลองบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ที่สามารถรับรู้ได้ผ่านการมองเห็น เสียง หรือ แม้แต่การสัมผัส ผ่านอุปกรณ์ในการทำงานของความเป็นจริงเสมือน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ กรมฯ จึงจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าและขยายโอกาสทางการตลาด ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจบริการสุขภาพเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นวัตกรรมโลกเสมือนจริง จะช่วยให้รูปแบบการนำเสนอธุรกิจมีความน่าสนใจกว่าการนำเสนอในรูปแบบเดิมๆ (แผ่นพับ ภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการดูภาพผ่านคอมพิวเตอร์) เนื่องจากเป็นการนำเสนอผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ประกอบเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะสามารถตรวจรับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ ซึ่งสามารถมองเห็นภาพที่เป็น 3 มิติ โดยผู้ใช้จะสามารถรับรู้ได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง “นวัตกรรมโลกเสมือนจริง” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการมอบประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าเสมือนได้เข้าไปที่สถานที่นั้นๆ โดยไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง แค่เพียงสร้างประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี

กรมฯ มีแผนผลักดันให้ธุรกิจบริการสุขภาพ (ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) นำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับนวัตกรรมมาทำการตลาดโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการ เป็นการสร้าง Customer Experience ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจให้ได้ผลในยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อการทำการตลาด รวมถึงจะเป็นตัวชี้วัดการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย เพราะประสบการณ์ตรงเป็นการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลที่สุด จึงเป็นแรงกระตุ้นให้มีการใช้เทคโนโลยีของโลกเสมือนจริงมากขึ้นในหลายธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ก่อนตัดสินใจ

สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก กรมฯ จะนำผลงานการนำเสนอธุรกิจในรูปแบบโลกเสมือนจริง ประชาสัมพันธ์ภายในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle 2019 ของกระทรวงพาณิชย์ ในเดือนเมษายน 2562 โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับความเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ย่นระยะเวลาในการทำงาน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น

อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า “การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างความแตกต่าง จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจตลอดจนเป็นการยกระดับให้ธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ แต่การจะก้าวสู่ผู้นำตลาด “Market Leader” ในยุคนี้ได้จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็น Real brand ที่มี Real passion มุ่งมั่นสร้าง Real experiences พร้อมด้วย Real purpose เท่านั้น จึงจะโดดเด่นและอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล” ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://goo.gl/forms/v8Cl1lcP5FRv2Uaw2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

 

********************************

 

ที่มา : กองธุรกิจบริการ