รฟม. เอาใจสาวๆ ด้วยพื้นที่พิเศษที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี (Lady Parking Zone) ณ อาคารจอดแล้วจร สถานีคลองบางไผ่

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดให้บริการพื้นที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สุภาพสตรี บริเวณชั้น 3 อาคารจอดแล้วจร สถานีคลองบางไผ่ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ผู้ใช้บริการที่เป็นสุภาพสตรีที่ขับรถมาใช้บริการคนเดียว ผู้ใช้บริการที่เป็นสุภาพสตรีที่ขับรถและ   มีผู้โดยสารที่เป็นสุภาพสตรีหรือเด็กผู้หญิง และผู้ใช้บริการที่เป็นสุภาพสตรีที่ขับรถและมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กผู้ชายอายุไม่เกิน 12 ปี โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ 05.00 – 01.00 น. ซึ่งมีอัตราค่าบริการสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 2 ชั่วโมง 10 บาท ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 1 ชั่วโมง 20 บาท และผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน 1,000 บาท