รฟม. จัดให้ฟรี! บริการลานจอดแล้วจร สถานีเคหะสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 61 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2562 เฉพาะผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดให้บริการลานจอดแล้วจร สถานีเคหะสมุทรปราการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ) เป็นลานจอดรถขนาด 18 ไร่ สามารถรองรับผู้ใช้บริการประเภทรถยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 720 คัน ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 05.00 – 01.00 น. ซึ่งมีอัตราค่าบริการสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 2 ชั่วโมง 10 บาท ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 1 ชั่วโมง 20 บาท และผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน 1,000 บาท และในช่วงเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯสามารถจอดฟรี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 61 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2562 เฉพาะผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเท่านั้น     สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2716 4044 หรือ www.mrta.co.th