กฟน. ย้ายสถานที่ตั้งการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มุ่งพัฒนางานบริการให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้รับบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น จึงดำเนินการย้ายที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว ไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ บริเวณ เลขที่ 1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 และในวันที่ 1 มกราคม 2562 จะเปลี่ยน ชื่อที่ทำการ เป็น การไฟฟ้านครหลวงเขตนวลจันทร์

 

ดูแผนที่ คลิก https://goo.gl/maps/RzJsDE7RA9B2

 

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2473690269324762/

 

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4196

 

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1070588017721524224?s=21

 

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=31686