ก.แรงงาน เดินหน้าเทรน ป.ตรี ป้อนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

กพร. เทรน ป.ตรี ว่างงาน ป้อนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 300 อัตรา

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน ตามนโยบายเร่งด่วน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้กับผู้จบปริญญาตรีที่ยังว่างงาน ตามแนวทาง “ประชารัฐ ร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ” มีศูนย์บริการด้านแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ 11 แห่ง และเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มุ่งช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีให้มีงานทำตามความสามารถ มีการพัฒนาทักษะฝีมือ ทั้งเพิ่มและปรับเปลี่ยนสายอาชีพ (Up-Skill/Re-skill) แก่บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพ

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ในครั้งนี้ กพร.ได้ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้จบปริญญาตรี จำนวน 188 คนเข้าทดสอบภาคความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และด้านภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 150 คน และจะมีการสัมภาษณ์ก่อนเข้าฝึกอบรมด้วย ผู้เข้ารับการคัดเลือก 188 คน เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ ในเขตกรุงเทพ ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม กระทรวงแรงงาน จำนวน 131 คน และที่จังหวัดชลบุรี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตธนบุรีอีกจำนวน 57 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาให้เข้าอบรม และเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการในเขต EEC ด้วย และในช่วงเดือนเมษายน 2562 จะประกาศเปิดฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 อีกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ซึ่ง TIFFA มีสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกกว่า 200 แห่ง แจ้งความประสงค์ขอรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการนี้ในปี 2562 จำนวน 300 คน ตำแหน่งที่รับเข้าทำงาน เช่น พนักงานดูแลลูกค้า พนักงานด้านการจัดการ พนักงานด้านการตลาด พนักงานต้อนรับ พนักงานคลังสินค้า เป็นต้น

 

ด้านนายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงานให้กับผู้ประกอบกิจการ และเป็นการฝึกทักษะให้กับแรงงานได้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดย TIFFA จะทำหน้าที่ในการแจ้งจำนวนและทักษะความสามารถที่ต้องการ พร้อมตำแหน่งงานที่ต้องการ ส่วนกพร.ดำเนินการสรรหากำลังแรงงาน กำกับดูแลการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และร่วมกันพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ทำให้ผู้ผ่านการฝึกทุกคนได้รับการการันตีว่ามีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์

นางสาวระพีพรรณ เชษฐ์รัมย์ หรือน้องเจมส์ อายุ 23 ปี จบ ป.ตรี สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ เล่าว่า เพิ่งเรียนจบจึงยังไม่ได้เข้าทำงาน เมื่อเห็นประกาศการรับสมัครเข้าฝึกอบรม และมีงานรองรับแน่นอน จึงสนใจสมัคร และด้วยน้องเจมส์จบด้านโลจิสติกส์มาโดยตรง ทุกตำแหน่งในสายงานด้านโลจิสติกส์สามารถทำได้อย่างแน่นอน

เช่นเดียวกับน้องแซมหรือนายณัฐพล ตรีทิพยรักษ์ อายุ 26 ปี จบ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกราฟฟิกดีไซด์ ปัจจุบันมีอาชีพจำหน่วยสินค้าประเภทเครื่องสำอางผ่านออนไลน์ ต้องการเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการขนส่ง และเปิดโอกาสในการเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการด้านการค้าระหว่างประเทศ