Thailand Plus เสนอ นักเดินทางเพื่อสังคม

Featured Video Play Icon

Thailand Plus เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วม เสนอ นักเดินทางเพื่อสังคม ตอน ภารกิจ รุมต่อโต๊ะให้น้องบนดอย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุน การทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ได้แก่ SCG / บสก./ ธกส. /กพร. /สค.พม./ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ/ สวนสยาม/ ซีพีออลล์