รมว.พม. ลงพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เร่งบูรณาการช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางประสบภัยจากพายุฤดูร้อนกว่า 120 ครัวเรือน

วันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดบ้านหนองกะท้าว (วัดใหญ่) หมู่ 10 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย เพื่อติดตามความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. สำหรับครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติพายุฤดูร้อน จำนวน 127 ครัวเรือน

โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทีม One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บูรณาการความช่วยเหลือร่วมกัน จากนั้นเดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ประกอบด้วย

1) ครอบครัวผู้สูงอายุ วัย 77 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย เป็นผู้ป่วยติดเตียง ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ อาศัยอยู่กับลูกชายและครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากหลังคาบ้านพังเสียหายอย่างหนัก จนต้องนำผ้าใบมาคลุมแทนหลังคา และต้องพักอาศัยเพียงชั้นล่างของบ้าน

2) ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีฐานะยากจน ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากคานบ้านหักและเสาบ้านเอียง อีกทั้งบ้านเรือนมีสภาพเก่าทรุดโทรม ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยได้และต้องย้ายมาอยู่เพิงสักกะสีชั่วคราว นอกจากนี้ ได้พูดคุยถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อเร่งบูรณาการแนวทางช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ตนเป็นตัวแทนของรัฐบาลมาลงพื้นที่ด้วยความตั้งใจที่จะมาพบกับพี่น้องประชาชนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่ทิ้งกัน อะไรที่เราสามารถช่วยเหลือได้ เราก็จะมาเยี่ยมดูแลกัน ซึ่งตนทราบว่า มีหลายตำบลประสบภัยจากเหตุการณ์พายุทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย กระทรวง พม. จึงได้เดินทางมาลงพื้นที่ที่นี่และจะไปยังอำเภอเนินมะปราง โดยรัฐบาลพยายาม จะทำงานให้ประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่ และกระทรวง พม. จะดูแลประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต และดูแลคนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ หรือคนพิการที่อยู่บ้านติดเตียง โดยเราจะดูแลร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุขและหน่วยงานท้องถิ่น

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไม่ได้เพิกเฉย หากมีอะไรอยากให้ทุกท่านสื่อสารกันผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. นายอำเภอ หรือผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ เราในฐานะที่เป็นคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายมาดูแลประชาชนจะทำให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งให้ได้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะทำอย่างจริงจัง และเราได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ จากที่เคยให้กระทรวงมหาดไทยทำงานเพียงกระทรวงเดียว เราจะมีอีก 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน เข้ามาช่วยกัน และพยายามที่จะให้มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพิ่มขึ้น จะได้ไว้คอยสื่อสาร คอยชี้เป้าเฝ้าระวังว่าในหมู่บ้าน มีใครที่ต้องการความช่วยเหลือบ้าง ทำให้การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีความเข้าใจระบบความช่วยเหลือของรัฐมากขึ้น

ซึ่งวันนี้ การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ด้วยการซ่อมแซมบ้าน โดยมาดูว่าใครเสียหายมากน้อยแค่ไหน เพราะการช่วยเหลือกจะแตกต่างกันไปตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. ตั้งใจมาลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้และเราจะไม่ทิ้งทุกท่านยามที่ท่านลำบากอย่างแน่นอน

#################################