กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดจุดบริการน้ำแร่ฟรีเพื่อประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Featured Video Play Icon

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดจุดบริการน้ำแร่ฟรีเพื่อประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานพิธีเปิด จุดบริการน้ำแร่ เพื่อประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ จุดบริการน้ำแร่ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายจรูญ วรสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต8 (ราชบุรี) ผู้แทนส่วนราชการ เครือข่าย ทสม.และประชาชน  ให้การต้อนรับ

โดยภายในงานมีการเสวนา บทบาทของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการจุดบริการน้ำแร่เพื่อประชาชน ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะมูลฝอย นิทรรศการ การเติมน้ำใต้ดิน นิทรรศการ การจัดการไฟป่า นอกจากนี้ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้มอบน้ำแร่ให้แก่ตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธี และประธานเครือข่าย ทสม.ระดับอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในแต่ละพื้นที่อำเภอ อีกด้วย

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวกับสื่อมวลชนว่า อำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรีมีปริมาณฝนรวมทั้งปีอยู่ในเกณฑ์แล้งจัดเพราะภูมิประเทศของทั้ง 2 อำเภออยู่ในสภาพอับฝน จากข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีในช่วงระยะเวลา 13 ปี พบว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ดังนั้น การเปิดจุดบริการน้ำแร่ในวันนี้จึงถือเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการจุดบริการน้ำแร่ ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ซึ่งให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ด้านนายจรูญ วรสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต8 (ราชบุรี) กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากในปี2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ได้ดำเนินการโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ จำนวน 24 แห่ง เพื่อก่อสร้างจุดบริการน้ำบาดาลริมทาง ใกล้บริเวณถนนสายหลักเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ และให้บริการน้ำดื่มฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนเพชรเกษมด้วย

ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เปิดจุดบริการน้ำบาดาลน้ำแร่เพื่อประชาชน ที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำที่จุดเปิดให้บริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน และเป็นจุดบริการน้ำดื่มสำหรับผู้สัญจรบนเส้นทางสายหลัก