ขอชี้แจงคลิปเสียงปลอมคณบดี

ตามที่มีการส่งต่อคลิปเสียงในสื่อสังคมโซเชียลมีเดีย ความยาว 3.55 นาที “โดยกล่าวอ้างว่าเป็นเสียงของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอความร่วมมือเกี่ยวกับโควิด อีกทั้งพูดถึงยาเขียวและยาขม” จากการตรวจสอบพบว่า ไม่ใช่เสียงของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

จึงขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาอย่าแชร์ อย่าโพสต์คลิปเสียงผ่านสื่อโซเชียลต่อไป

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/ และ Facebook : https://www.facebook.com/siriraj

#siriraj #ศิริราช #ข่าวปลอมศิริราช #FakeNews