“อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร !!ร่วมพิธีถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561!!

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศัก ราช 2561 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง!!