เปิดรับสมัครแล้ว!!!

เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Know-How Transfer and Training (KHTT) การพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน ภายในโครงการ THEOS – 2

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการฝึกอบรมจาก วิศวกรของ GISTDA ซึ่งผ่านการฝึกปฏิบัติงานออกแบบดาวเทียม สร้าง และทดสอบดาวเทียมจากประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ เข้าเรียนออนไลน์ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับภาคปฏิบัติท่านสามารถลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ : http://training.gistda.or.th/theos-2