รมว.แรงงาน เร่งเยียวยาทายาทลูกจ้างเสียชีวิต 3 ราย เหตุระเบิดเพลิงไหม้โรงงานเครื่องสำอาง ย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชน  ถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ซอยพระแม่การุณ 25 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ลูกจ้างกำลังทำงาน เป็นเหตุให้มีลูกจ้างประสบอันตรายทั้งหมด 4 ราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 1 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย โดยขณะนี้มีลูกจ้างเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นลูกจ้างเสียชีวิตแล้ว 3 ราย และยังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 1 ราย ซึ่งการประสบอันตรายดังกล่าวเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน โดยในวันนี้ (4 ธ.ค.61) ตนได้มอบเงินให้แก่ ทายาทลูกจ้าง      ที่เสียชีวิตทั้ง 3 ราย จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนคือ

1.นายไพรวิท ช่างต่อ  ทายาทลูกจ้างที่เสียชีวิตจะได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต    จำนวน 486,720 บาท ค่าจัดการศพ จำนวน 33,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 171 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     519,891 บาท

2.นายจามร คำอ่อนสา ทายาทลูกจ้างที่เสียชีวิตจะได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต จำนวน 802,828.80 บาท ค่าจัดการศพ จำนวน 33,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 34,088.76 บาท   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 869,917.56 บาท

3.นายณัฐกานต์ บัวบาง ทายาทลูกจ้างที่เสียชีวิตจะได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต จำนวน 547,200 บาท ค่าจัดการศพ จำนวน 33,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 570 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,770 บาท

สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสชื่อนายพงพัฒน์ เชิดชูพันธ์ ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ได้เข้าไปดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษาแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท อีกทั้งค่าทดแทนการขาดรายได้    ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี อีกด้วย

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ยังได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ พร้อมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดูแลสอดส่องเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างเข้มงวด เพื่อช่วยลดปัญหาลูกจ้างประสบอันตราย ซึ่งหากลูกจ้างประสบอันตรายกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม มีกองทุนเงินทดแทนพร้อมดูแลลูกจ้างในระบบให้ได้รับสิทธิเงินค่าทดแทนและค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างต่อไปในอนาคต     หากลูกจ้างมีปัญหาข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)