อธิบดี พก. กำชับหน่วยงานในสังกัด เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 16.00 น. ณ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ย้ำและกำชับให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดหลังมีการแพร่ระบาดรุนแรงอีกครั้ง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอก 3 ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งล่าสุดได้มีการแพร่ระบาดจากสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และได้แพร่กระจายสู่ต่างจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานในสังกัด พก. ซึ่งประกอบด้วย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 11 แห่ง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 9 แห่ง และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 2 แห่ง เคร่งครัดมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิบุคลากรและผู้ใช้บริการ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ การใช้มาตรการเว้นระยะห่าง งดการเยี่ยมจากบุคคลภายนอก และงดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความห่วงใยคนพิการทุกท่าน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ ดูแลตนเอง อย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ พกเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และผ่านพ้นวิกฤตนี้ด้วยกัน เรามุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คนพิการได้รับสิทธิ เข้าถึงโอกาสและการคุ้มครอง ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ อย่างเท่าเทียม ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ

//////////////////////