ปลัด ทส. สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกระดับความเข้มข้นเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าหมอกควัน หลังช่วงห้ามเผา ย้ำ ! ทุกมาตรการต้องปฏิบัติได้จริง

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และหน่วยงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้บริหาร ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ video conference

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ โดยในเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากเป็นช่วงหลังมาตรการควบคุมเชื้อเพลิง หรือหลังช่วงห้ามเผา จึงขอให้ทุกพื้นที่ยกระดับการทำงาน การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเผาอย่างเข้มข้น โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็นหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ วางระบบบริหารจัดการทั้งในเชิงพื้นที่ วิธีการ และการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอ ซึ่งเน้นย้ำว่าทุกมาตรการต้องสามารถนำไปปฏิบัติงาน ได้จริง รวมถึงขอให้ทุกพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังอยู่ตลอด และเพิ่มมาตรการการดูแลการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรเป็นพิเศษ โดยบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด

สำหรับในพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าและจุดความร้อน ให้ระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ยานพาหนะ และอากาศยาน จากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ มาสนับสนุนเพื่อเร่งควบคุมและดับไฟโดยเร็ว โดยต้องดับไฟให้สนิทเพื่อไม่ให้ลุกลามเกิด hotspot ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และขอให้ดูแลสวัสดิการ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนการฟื้นฟูสภาพป่า ทั้งการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และเตรียมกล้าไม้ เพื่อทดแทนพื้นที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง