อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ข้าราชการทุกฝ่ายและตัวแทนประชาชน พร้อมด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ได้มีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการและตัวแทนประชาชน ในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยชื่นมื่น ประชาชนต่างพร้อมใจกันส่วมเสื้อเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อปวงชนชางไทย

ทั้งนี้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะจัดแสดงให้ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยะภาพในหลวงรัชการที่ ๙ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP