รมว. สุชาติฯ เสนอขยายเวลาตรวจโควิด-19 และเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวถึง 16 มิ.ย. 64

Featured Video Play Icon

วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(คบต.) ครั้งที่3/2564 มีมติเห็นชอบขยายเวลาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดเก็บอัตลักษณ์ข้อมูลบุคคลของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)จากเดิมวันที่ 16 เมษายน เป็น 16 มิถุนายน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ได้ทราบข้อห่วงกังวลของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ บางส่วนอาจไม่สามารถดำเนินการตรวจหาโรคโควิด-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์ข้อมูลบุคคลได้ทันกำหนดภายในวันที่ 16 เมษายน ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อพิจารณาแก้ไข้ข้อขัดข้องของการตรวจหาโรคโควิด-19และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากการที่กรมการจัดหางานเปิดให้นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าวแจ้งบัญชีรายชื่อ หรือข้อมูลบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ผลการดำเนินการล่าสุด มีการจัดเก็บอัตลักษณ์แล้ว 422,305 คน ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19แล้ว 68,575 คน ซึ่งหากครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือน คาดว่าจะนายจ้าง สถานประกอบการ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทัน โดยไม่ติดปัญหา

อย่างไรก็ดี ขอย้ำให้คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง และยังไม่มีนายจ้าง เร่งนัดหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 และซื้อประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้เสร็จสิ้นตามกำหนด โดยสามารถสอบถามขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือไลน์ @Service_workpermit หรือสายเวนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694 ซึ่งจะมีล่ามให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนะนำวิธีการดำเนินการ