“เด็กไทยเจ๋ง!!“คว้า 53 รางวัล” จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 !! (WSSA 2018 Asian Open Sport Stacking Championships) ณ ประเทศมาเลเซีย!!

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนโสมาภาได้ส่งทีมนักเรียนกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 (WSSA 2018 Asian Open Sport Stacking Championships) ณ ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.ถึง วันที่ 3 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนไทยจากโรงเรียนโสมาภาจำนวน 9 คน ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ด.ญ.ศิรภัสสร พัตรปาน ป.2/1 , ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา จันทรสุวรรณ ป.2/1 , ด.ญ.ปุญญิศา ชูอาตม์ ป.2/1 , ด.ญ.นิธิกานต์ ยะยศ ป.2/1 , ด.ช.รักษ์ ลิขิตสุขใจธรรม ป.2/1 , ด.ช.ณัฏฐ์ ย่งหลี ป.2/2 , ด.ช.ภควัต ทองสิงห์ ป.4/1 , ด.ช.ธนกฤต ใจชุ่มบุญ ป.4/5 , ด.ญ.ศรัณพร ทองปรุง ป.4/5 ซึ่งทั้งหมดได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว การนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันครั้งนี้มี คุณครูลักขณา บริสุทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมแข่งขัน และคอยสร้างกำลังใจให้เด็กๆตลอดการแข่งขันกับชาติอื่นๆ จนสามารถคว้ารางวัลมาครองหลายรายการ เช่น เหรียญทองประเภทคู่ Double Cycle รุ่นอายุ 8U เหรียญทองแดงประเภทคู่ Double Cycle รุ่นอายุ 8U/ เหรียญเงินประเภททีม H-T-H 363 Relay รุ่นอายุ 8U/ เหรียญทองแดงประเภททีม 363 Relay รุ่นอายุ 8U/ ประเภทเดี่ยว 8 U 1เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง/เหรียญทองประเภททีม 363 Relay รุ่นอายุ 16U /เหรียญเงินประเภททีม H-T-H 363 Relay รุ่นอายุ 16U และ ประเภทเดี่ยว 12 U 1เหรียญทองแดง

การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) ในการดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย เด็กนักเรียนไทยก็ไม่ทำให้ผิดหวัง สามารถคว้ารางวัลมาครองได้หลายรายการ ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย นักกีฬาสแต็คเยาวชนไทยกลุ่มนี้ ได้แสดงถึงศักยภาพความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มของนักกีฬาสแต็คจากทั่วทวีปเอเซีย และนานาประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย!!