สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เสด็จเป็นประธานเททองหล่อระฆังถวายหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด เขาใหญ่

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เสด็จเป็นประธานเททองหล่อระฆังถวายหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา