รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยลูกจ้างโรงงานถุงมือยาง จ.สงขลา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงงานผลิตถุงมือยางจังหวัดสงขลาที่ถูกเลิกจ้าง พร้อมนัดลูกจ้างยื่นคำร้องและชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกรณีถูกเลิกจ้าง 6 ธันวาคมนี้

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)  เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง จำนวน 500 คน ของบริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัด ประกอบกิจการผลิตถุงมือยาง จังหวัดสงขลา ที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องจนเป็นเหตุให้ต้องหยุดกิจการว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มนี้โดยเร็ว โดยในส่วนของกสร.ดำเนินการประสานกับลูกจ้างเพื่อนำเอกสารหลักฐานมาใช้ประกอบการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อเรียกร้องค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากนายจ้าง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อธิบดีกสร. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จะร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 จังหวัดสงขลา ร่วมให้บริการเพื่อดูแลสิทธิทางประกันสังคม ประสานหาตำแหน่งงานรองรับผู้ที่ถูกเลิกจ้าง และพัฒนาทักษะฝีมือกรณีที่ลูกจ้างประสงค์เปลี่ยนอาชีพ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างในวันดังกล่าวด้วย