ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามการดำเนินงาน “น้ำบาดาลโซดา ห้วยกระเจา” หวังยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

Featured Video Play Icon

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “น้ำพุโซดา ห้วยกระเจา”

พื้นที่ อ.ห้วยกระเจา เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำความห่วงใยจากรัฐบาล มาเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน โดยได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลอย่างเร่งด่วน
ปัจจุบัน ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 มีประชาชนได้ประโยชน์ 5 หมู่บ้าน หรือจำนวน 709 ครัวเรือน และ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 มีประชาชนได้รับประโยชน์ 10 หมู่บ้าน หรือจำนวน 2,015 ครัวเรือน สามารถผลิตน้ำมาใช้ประโยชน์ได้กว่า 170,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยใน หมู่ 19 นี้ พบว่า เป็นน้ำที่มีความซ่าคล้ายโซดา มีแร่ธาตุสูง สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำแร่ดื่มได้ อีกทั้ง ยังพบว่า เป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างทางอุทกธรณีวิทยาที่มีความซับซ้อน และมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีศักยภาพในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลแห่งใหม่ จึงได้มอบหมายให้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการศึกษารายละเอียดต่อไป

นายจตุพร กล่าวถึงน้ำบาดาลที่มีความซ่าคล้ายโซดาว่า “น้ำบาดาลแห่งนี้มีคุณภาพดีและพิเศษกว่าแหล่งอื่น และจะได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ถึงแนวทางการยกระดับให้เป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และสามารถสร้างเป็นรายได้มาพัฒนาชุมชนต่อไป”

ในโอกาสนี้ นายจตุพร ยังได้มอบน้ำดื่มจากแหล่งน้ำพุโซดาบรรจุขวดให้กับประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมชมบ่อน้ำพุโซดา และรับน้ำจากจุดบริการน้ำแร่อีกด้วย

————–