WAIT NO MORE AMAZING MOMENTS, AMAZING THAILAND

Featured Video Play Icon

ททท.ทำการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา (TVC) ในต่างประเทศชุดที่ 1 “Wait no more“ ภายใต้แนวคิด Amazing Moments, Amazing Thailand” ความยาว 30 วินาที มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส top of mind สู่นักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด อยากออกเดินทาง

โดยนำเสนอความ AMAZING ของเมืองไทย ที่รอให้มาสัมผัสตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปจนพระอาทิตย์ตก ใต้น้ำถึงบนฟ้า สงบที่สุดไปจนถึงตื่นเต้นเร้าใจที่สุด หรืออาหารไทยตั้งแต่ Street food ถึง Michelin Guide ที่จะทำให้ทุก ๆ วินาทีของคุณมีแต่ MOMENTS ที่ AMAZING ยิ่งกว่าเดิม