พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดหลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ “The Master Mentor – เคล็ดลับการบริหารโรงพยาบาลแบบมืออาชีพ”

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจหลักด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน เปิดหลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ในหัวข้อ “The Master Mentor – เคล็ดลับการบริหารโรงพยาบาลแบบมืออาชีพ” ถ่ายทอดความรู้โดย นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นหลักสูตรละ 1 ตอน รวมทั้งสิ้น 20 ตอน  อาทิ  หลักสูตรการบริหารจัดการด้านบิ๊กดาต้าและระบบซอฟแวร์ (I.T. Software & Big Data Management) หลักสูตรการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน (The Development of Private Hospitals) การบริหารจัดการโรงพยาบาลที่ยั่งยืน (The Management of Sustainable Hospitals) การบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Management) การพัฒนาแอพพลิเคชัน (Application Development) โดยจะโพสต์หลักสูตร ครั้งละ 1 หลักสูตรต่อ 1 ตอน ทุก 2 สัปดาห์ (วันพุธ) ตั้งแต่วันพุธที่ 5 ธ.ค.61 จนถึงวันพุธที่ 28 ส.ค.62

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการสานต่อกิจกรรม ”ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3  มุ่งเน้นให้กลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับองค์ความรู้และนำไปต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอย่างสูงสุด

สำหรับกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีในหลักสูตรดังกล่าว โดยทำการเข้าระบบผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ princhealth กดไลค์และกดแชร์เพจ โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ จากนั้นกดลิ้งค์เพื่อเรียนฟรีได้ที่ www.coursetoyou.com ในหน้า Courses The Master Mentor หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contact@princhealth.com / โทร 094-4459990

 

…………………………………..

 

หัวข้อหลักสูตรทั้ง 20 ตอน

 

ตอนที่ 1    วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 Getting to Know the Pioneer

ตอนที่ 2    วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 The Important of Trust

ตอนที่ 3    วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 The Development of Private Hospitals

ตอนที่ 4    วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 The Management of Sustainable Hospitals

ตอนที่ 5    วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 Human Resource Fundamentals for Hospital Management

ตอนที่ 6    วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 Workforce Recruitment

ตอนที่ 7    วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 Talent Management

ตอนที่ 8    วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 The Executive Development Roadmap

ตอนที่ 9    วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 Happiness Index

ตอนที่ 10   วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 Operational Efficiency

ตอนที่ 11   วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 Performance Management System (PMS)

ตอนที่ 12   วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 Internal Communication

ตอนที่ 13   วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 Leadership for Change

ตอนที่ 14   วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 Hospital Marketing

ตอนที่ 15   วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 Corporate Social Responsibility

ตอนที่ 16   วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 Patient Value-Added with I.T.

ตอนที่ 17   วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 I.T. Software & Big Data Management (part 1)

ตอนที่ 18   วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 I.T. Software & Big Data Management (part 2)

ตอนที่ 19   วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 Application Development

ตอนที่ 20   วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 The Future of Healthcare System