อธิบดีกรมน้ำบาดาลลงพื้นที่ตรวจราชการเตรียมรับมือภัยแล้ง อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

Featured Video Play Icon

อธิบดีกรมน้ำบาดาลลงพื้นที่ตรวจราชการเตรียมรับมือภัยแล้ง พร้อมมอบแกลลอนน้ำให้ประชาชนนำไปเป็นภาชนะสำหรับอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ อ.เลาขวัญและอ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจราชการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมพบปะประชาชนที่ได้รับประโยชน์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชี้แจงปัญหาที่พบเกี่ยวกับภัยแล้ง รวมทั้งยังดำเนินการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษา และชี้แนะวิธีการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมด้วยผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้มอบแกลลอนน้ำขนาด 5 ลิตร และขนาด 20 ลิตร ให้กับผู้แทนชุมชนและพี่น้องประชาชนอ.เลาขวัญและ อ.ห้วยกระเจา

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้นำแกลลอนน้ำ มาแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้เป็นภาชนะในการใส่น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค นอกจากนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังกล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำดาลพยายามเข้ามาขุดเจาะน้ำบาดาลในอ.เลาขวัญและอ.ห้วยกระเจา ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งมากและแล้งซ้ำซากทุกปี น้ำผิวดินไม่เพียงพอ กรมทรัพยากรพยายามนำน้ำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนอุปโภคบริโภค และมีน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี พื้นที่อ.เลาขวัญและอ.ห้วยกระเจาขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก กรมทรัพยากรน้ำดาลได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมีการสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง และออกแบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อส่งน้ำในระยะไกล ให้ประชาชนมีน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มั่นคงและพอเพียง สำหรับความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม พี่น้องประชาชนอ.เลาขวัญและอ.ห้วยกระเจาจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้ามาช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน