จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “เทศกาลโขนกรุงศรี” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เชิดชูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันที่ 26 มีนาคม เวลา 19.00 น. บริเวณหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลโขนกรุงศรี” พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมทำพิธีเปิดครั้งนี้ โดยมี นายวิรัติ แข่งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้า เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน บรรยากาศภายในงานมีนักท่องเที่ยว และประชาชน เข้ามาเที่ยวชมงานในวันแรก เป็นจำนวนมาก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัด “เทศกาลโขนกรุงศรี” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ณ บริเวณหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 16.30 – 22.30 น. ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัด พร้อมดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน ประกอบกับ “โขน” ถือเป็นแหล่งกำเนิดนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และปัจจุบันได้รับการยกย่องเป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงาน สวมหน้ากาก ตรวจคัดกรองวัดไข้ ล้างมือโดยเจลแอลกอฮอร์ และ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวปีละ 8 ล้านคน และเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิม ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขึ้น และให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคกลาง เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวภาคกลางคืน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เทศกาลโขนกรุงศรีอยุธยา และในเร็ว ๆ จะมีการจัดกิจกรรม อีกมากมายเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับภายในงาน จะมีการแสดงโขน นิทรรศการโขน การละเล่นของหลวง (ระเบ็ง โมงครุ่ม กุลาตีไม้ กระอั้วแทงควาย) การแสดงหุ่นละครเล็ก การแสดงหนังใหญ่ การแสดงเพลงพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ตลาดย้อนยุค ร้านเช่าชุดไทย จุดถ่ายภาพ พร้อมจัดอัฒจรรย์ที่นั่งไว้บริการให้กับผู้ชม จึงขอเชิญชวนเข้าชม “เทศกาลโขนกรุงศรี” หรือสอบถามข้อมูลได้ โดยผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก “Ayutthaya Tourism and Sports” หรือโทร 035 902 719

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา