รฟม. อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

รฟม. อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ฟรีค่าโดยสารรถไฟฟ้าและค่าบริการจอดรถยนต์ ให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถจักรยานเข้ามาใช้บริการ รถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ในวันอาทิตย์ที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2561

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันดังกล่าว และจะมีการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เสมือนจริงในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นั้น

ในการนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยอนุญาตให้นำจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าและยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถจักรยานเข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และ สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารของทั้ง 2 สาย ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ รวมถึงยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ในแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย สำหรับผู้โดยสารที่นำรถจักรยานมาใช้บริการรถไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 05.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 01.00 น. และ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 05.00 น. ถึง  วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 01.00 น.

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. (www.mrta.co.th) และแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ โทร. 0 2716 4044 และศูนย์บริการข้อมูล โทร.        0 2624 5200

————————————————-