มูลนิธิ รพ.ศรีธัญญา ชวนแบ่งปัน ความสุข เพื่อผู้ป่วยจิตเวช “ความสุขทางใจมอบให้กันได้”

วันที่ 1ธ.ค.2561 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา กล่าวภายหลังเปิดงาน “ความสุขทางใจมอบให้กันได้” ณ สยามสแควร์วัน กทม. ว่า ปัจจุบัน มีผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช  ทั่วประเทศ มากกว่า 2.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ เข้ารับบริการจากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ  จำนวน 322,072 คน (จากรายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช ระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560) ส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มีความคิด การรับรู้ อารมณ์และพฤติกรรมที่ผิดปกติ มีความคิดไม่ต่อเนื่อง ประสาทหลอน หลงผิด หวาดระแวง ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ แยกตัวจากสังคม ไม่ค่อยดูแลตนเอง เหมือนหลุดไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ ยังมีผู้ป่วยจิตเวชที่ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้ป่วยยากไร้ถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยที่ไม่สามารถสืบค้นประวัติหรือหลักฐานการระบุตัวตน ทำให้ไม่สามารถได้รับสิทธิ์   ในการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จากหน่วยงานอื่น ที่จำเป็นต้องได้รับบริการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล ตลอดจนได้รับการส่งเสริมวิชาชีพให้สามารถเลี้ยงตนเองได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีในสังคม มูลนิธิด้านจิตเวช  จึงเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จะมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่ด้อยโอกาสทางสังคมเหล่านี้ได้ อาทิ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ที่ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชมากกว่า 139,553 คนต่อปี และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสทางสังคม ปีละ มากกว่า  1,597 คน ค่าใช้จ่าย รวมแล้วประมาณ 13  ล้านบาท

ด้าน นายแพทย์อภิชาติ จริยาวิลาศ ประธานจัดหาทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตเวชที่ด้อยโอกาสทางสังคมเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องจัดหาทุนทรัพย์มาสนับสนุน  ในการดำเนินงาน มูลนิธิจึงได้จัดโครงการ “ความสุขทางใจมอบให้กันได้” เพื่อเป็นอีกหนึ่งโอกาส ในการเผยแพร่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งงานในวันนี้ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งแฟชั่นโชว์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ลายใหม่ของมูลนิธิ ออกแบบ โดย ม.ล.จิราธร จิรประวัติ มินิคอนเสิร์ตจากน้องๆ วง BNK48 การประมูลเสื้อจากศิลปินดารา อาทิ บอย ปกรณ์ , รถเมล์ คะนึงนิจ ,ออม สุชาร์ และ นิชคุณ หรเวชกุล การแสดงของวงซิมโฟนีออเคสตร้า  การเสวนา “การแบ่งปันความสุข” นิทรรศการและ สันทนาการต่างๆ   ซึ่งขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนกันได้ภายในงาน หรือที่มูลนิธิโรงพยาบาล   ศรีธัญญา แอพพลิเคชั่นของทุกธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2528-7800 ต่อ 57136

********************