อธิบดี พก. นำทีมศิลปิน S2S ชม “คอนเสิร์ต THE PLAYLIST CONCERT BY หนึ่ง จักรวาล” สร้างแรงบันดาลใจสู่ความฝันบนเส้นทางสายดนตรี

วันที่ 30 พ.ย. 61 เวลา 20.00 น. ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำนักร้องนักดนตรีจาก “โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)” หรือ S2S เข้าร่วมงาน “คอนสิร์ต THE PLAYLIST CONCERT BY หนึ่ง จักรวาล คอนเสิร์ตที่คุณเลือกเพลงเอง” เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำตามความฝันในเส้นทางสายดนตรี และเปิดโอกาสให้สัมผัสบรรยากาศการแสดงของศิลปินมืออาชีพ เพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพภาพตนเอง สู่ความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยมีศิลปิน S2S จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า รัฐบาล มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงได้มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งมุ่งให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับทุกคนในสังคม โดยได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) หรือ S2S ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถการด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรี จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสังคม รวมถึงได้มีโอกาสแสดงความสามารถในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปินชื่อดัง แต่งเพลง รวมถึงการออก Singles เพลงในนามของศิลปิน S2S เป็นต้น

โดยในวันนี้ จึงเป็นการนำนักร้องนักดนตรี S2S เข้าร่วมงาน “คอนเสิร์ต THE PLAYLIST CONCERT BY หนึ่ง จักรวาล คอนเสิร์ตที่คุณเลือกเพลงเอง” เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำตามความฝันในเส้นทางสายดนตรี และเปิดโอกาสให้สัมผัสบรรยากาศการแสดงและพบกับศิลปินมืออาชีพ เพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพภาพตนเอง นำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยนำเสนอผ่าน 4 ศิลปินชื่อดัง ได้แก่ บี พีระพัฒน์ เบน ชลาทิศ บอย พีซเมกเกอร์ และ โบ สุนิตา พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ นอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกส่งต่อและให้โอกาสดีๆ ในโครงการที่ชื่อว่า MUSIC FORWARD โครงการส่งต่อเครื่องดนตรีให้กับเด็กๆ และโรงเรียนที่ขาดแคลนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารด้วย

 

“ดิฉัน หวังว่าทุกท่านที่เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตในวันนี้ จะได้รับความประทับใจ ความสุข ความสนุก และรอยยิ้มกลับไป ผ่านบทเพลงอันไพเราะจากนักร้องและนักดนตรีมืออาชีพ พร้อมทั้งขอขอบคุณ หนึ่ง จักรวาร เสาธงยุติธรรม โปรดิวเซอร์ดนตรีและนักแต่งเพลง ชื่อดัง ที่ช่วยสนับสนุนนักร้องนักดนตรี S2S มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าการสร้างแรงบันดาลใจในการทำตามความฝันบนเส้นทางสายดนตรี รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. มีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนมุมมองของสังคม “เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง” โดยการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถของนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ เพื่อให้สามารถก้าวเดินจากถนนไปสู่ดวงดาวอย่างมืออาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคง พึ่งพาตนเอง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

 

################################