กฟน. ใส่ใจผู้สูงวัยและผู้พิการ โชว์นวัตกรรมในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมจัดนิทรรศการ “กฟน. เติมฝัน ปันน้ำใจให้คนชราและคนพิการ“ ในโซนกระทรวงมหาดไทย ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธพร้อมรับหนังสือการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในรูปแบบอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา กิจกรรมดาวน์โหลด MEA Smart Life Application ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ รับฟรีสินค้าของชุมชนบางกะเจ้าที่ กฟน. สนับสนุนสินค้าในชุมชน และการส่งเสริมกีฬาคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กฟน. พร้อมยกระดับวิถีชีวิตประชาชนในเมืองมหานคร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2561 ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี

///////////////////////

 

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4174

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2464173353609787/

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1068481443989344256?s=21

▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=31414