ศศป.เชิญชวนมาเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และกระเช้าหัตถศิลป์ไทย ที่ SACICT SHOP

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และกระเช้าหัตถศิลป์ไทย เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนใจในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่นี้ ที่ชั้น 1 SACICT SHOP ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สอบถามโทร.1289 หรือ SACICT SHOP Application