อธิบดีผส.ลงพื้นที่ระยอง เพื่อสำรวจที่ดิน ที่มีผู้บริจาคให้กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐ ไร่

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ลงพื้นที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อสำรวจที่ดิน ที่มีผู้บริจาคให้กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐ ไร่ ทั้งนี้ ผู้บริจาคที่ดินมีเจตนารมณ์ต้องการให้ใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย สมเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าว มี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง (นางดารารัตน์ แก้วสลับสี) รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (นางสาวสุชาดา ทรรพนันท์) พร้อมด้วยข้าราชและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมด้วย