กคช. เปิดจองบ้านเคหะกตัญญู อีกหนึ่งทางเลือกของผู้สูงวัยและคนรักบุพการี

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ประชาชนทั่วไป ประชาชนที่ภายในครอบครัวมีผู้สูงอายุ หรือต้องการรองรับตนเองในยามสูงวัย สามารถจองโครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1 ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยในยามฉุกเฉิน เริ่มจองระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุพบว่า จำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีประมาณ 11 ล้านคน แต่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุประมาณ 10,000 หน่วย การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำ “โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1” เพื่อรองรับปริมาณของกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัย เสริมสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการรับบริการโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เห็นชอบการจัดทำโครงการดังกล่าว จำนวน 192 หน่วย โดยใช้ที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลอง 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติกำหนดเปิดจองโครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีแบบบ้านให้เลือกจอง 3 แบบ ได้แก่ บ้านแฝดชั้นเดียว ขนาด 38 ตารางวา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จำนวน 76 หน่วย ราคาเริ่มต้น 2.33 ล้านบาท บ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 39 ตรารางเมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จำนวน 68 หน่วย ราคาเริ่มต้น 3.07 ล้านบาท และ บ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 42.5 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จำนวน 48 หน่วย ราคาเริ่มต้น 3.34 ล้านบาท ทำเลที่ตั้งโครงการฯ อยู่ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สวนสนุกดรีมเวิล์ด โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น

สำหรับแนวคิดการออกแบบโครงการคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco – Village) และผ่านเกณฑ์บ้านประหยัดพลังงาน รวมทั้งใช้หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล อำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ทุพพลภาพ และบุคคลทั่วไป เช่น การทำทางลาดเพื่อให้ขึ้น – ลงได้สะดวก การติดตั้งสวิตช์ไฟในระดับที่เหมาะสม การติดตั้งราวจับเพื่อทรงตัวในห้องน้ำ การติดตั้งปุ่มฉุกเฉิน (Tele Help) ในบริเวณห้องน้ำและห้องนอน เพื่อขอรับความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เป็นต้น ส่วนภายนอกอาคารได้รับการออกแบบเพื่อรองรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้สูงอายุ เช่น ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตที่มีความแข็งแรง ไร้ฝุ่น ปลอดภัยต่อการเดินเท้า การใช้รถเข็น และการขับขี่ยานพาหนะ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สวนไว้พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงพื้นที่สันทนาการให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ อาคารสันทนาการ ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เป็นต้น ตลอดจนยังติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบโครงการอีกด้วย

ผู้ที่สนใจวางเงินจองเพียง 10,000 บาท พร้อมรับฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกโครงการ คุณสมบัติของผู้จอง ประกอบด้วย สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระสินเชื่อกับธนาคารได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โทรศัพท์ 09 1047 1276 Call Center 1615 และ www.nha.co.th