? ขอเชิญร่วมงาน “วันคนพิการสากล ประจำปี 2561”

? กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “วันคนพิการสากล ประจำปี 2561” พบกับผลงานทางวิชาการ นิทรรศการ งานมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ และผลิตภัณฑ์คนพิการมากกว่า 100 ร้าน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม นี้ ณ อาคารบี ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ