ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนานักขับเพื่อการเกษตร ปีที่ 2 ตั้งเป้า 3 พันคน สู้วิกฤตโควิด – 19

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด เตรียมผลิตนักขับรถเพื่อการเกษตร ปีที่ 2 (2564) ตั้งเป้า 3,000 คน ป้อนตลาดแรงงาน สู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 ปีที่ 2 ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ (KUBOTA Agri e-Learning) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด ณ ห้องประชุม 111 ทุเรียน อาคาร 1 ชั้น 1 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยมี นางวราภรณ์ โอสถาพันธ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด และนายณัฐพล วัชรศิริสุข ประธานกรรมการบริหารบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด ร่วมแถลงข่าว ซึ่งทุกหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมเชิงบูรณาการกับการทำงานทักษะด้านการเกษตร เพื่อหนุนตลาดแรงงานและช่วยเหลือแรงงานที่ตกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายมุ่งเน้นให้ กพร.ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา พัฒนาทักษะฝีมือให้เป็นแรงงานคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน โดย ปี 2563 กพร.ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมให้แก่แรงงาน จำนวน 365 คน ในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร และในปี 2564 กพร.ร่วมกับคูโบต้า บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเษตรเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 ปีที่ 2 หลักสูตรออนไลน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสมาร์ตโฟน เป้าหมาย 3,000 คน ได้แก่ ประชาชนทั่วไป แรงงานที่กำลังว่างงาน ตกงาน เกษตรกรที่มีพื้นฐานการขับรถเพื่อการเกษตร และแรงงานใหม่ทั่วประเทศ ใน 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรนักขับเครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบด้วย 2 โปรแกรม ได้แก่

1.1 นักขับเบื้องต้น (ทฤษฎีออนไลน์) เริ่มลงทะเบียนวันที่ 20 มี.ค.64 และ

1.2 นักขับมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) โดยจะต้องผ่านการฝึกอบรมโปรแกรม นักขับเบื้องต้น แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 15 เม.ย.64 นำร่องฝึกปฏิบัติที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัท คูโบต้า ใน 20 จังหวัด และจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย

2.หลักสูตรเกษตรมือใหม่ (ภาคทฤษฎีออนไลน์) ผู้รับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรเบื้องต้น การปลูกผักรายได้เร็วเจียไต๋ การจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.64

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.coursesquare.co/kobota_csr ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับวุฒิบัตรรับรองซึ่งสามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง