ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 พร้อมให้บริการ 24 ชม. วันหยุดช่วงเทศกาลก็โทรได้

ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 พร้อมให้บริการสอบถามข้อมูลประกันสังคมตลอด 24 ชั่วโมง   ไม่มีวันหยุดรองรับทุกเทศกาล ด้านเลขาธิการ สปส. เผยผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผปต. พอใจการให้บริการร้อยละ 90 ส่วนใหญ่ ผปต. กริ๊งสอบถามตรวจสอบสิทธิตนเองมากที่สุด แจง ไตรมาสแรกปี 61      (ม.ค. – มี.ค.) สอบถามข้อมูลแล้วกว่า 7.4 แสนครั้ง

         นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ปี 2561ว่า  การดำเนินงานการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1506 ช่วงไตรมาสแรกปี2561 (ม.ค. – มี.ค.) ที่ผ่านมามีจำนวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน โทรสอบถามข้อมูลสูงถึง 741,848 คู่สาย โดย 5 ลำดับแรกที่มีผู้สอบถามข้อมูลสูงสุด ได้แก่

  1. ตรวจสอบสิทธิของตนเอง                                    จำนวน 3,31,526 เรื่อง
  2. สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม                         จำนวน 2,34,838 เรื่อง
  3. การสมัครและการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39     จำนวน 90,784 เรื่อง
  4. การเลือกสถานพยาบาล/การเปลี่ยนสถานพยาบาล        จำนวน 49,007 เรื่อง
  5.  มาตรา 40 สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตน                     จำนวน 25,869 เรื่อง

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้คำปรึกษาและบริการข้อสอบถาม ผ่านทางโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งในกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุด ดังกล่าว ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล    ที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยสำนักงานประกันสังคม จะพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ภายใน 72 ชั่วโมง          ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้รักษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง           แจ้งสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษาเพื่อให้รับผิดชอบค่าบริการ        ทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตน ทั้งนี้ศูนย์บริการข้อมูล 1506 ยังให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถโต้ตอบข้อสอบถามได้ทันทีโดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนในเรื่องนั้นๆ โดยด่วนทันที

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผู้ประกันตนพอใจการให้บริการร้อยละ 90 ส่วนใหญ่ ผู้ประกันตนสอบถามตรวจสอบสิทธิตนเองมากที่สุด       โดยไตรมาสแรกปี 2561 (ม.ค. – มี.ค.) มีผู้สอบถามข้อมูลแล้วจำนวน 741,848 ครั้ง ซึ่งจากผลการสำรวจสำนักงานประกันสังคมจะยังคงเดินหน้าพัฒนาไม่หยุดนิ่งให้บริการศูนย์บริการข้อมูล 1506 เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล 1506 ตอบสนองความต้องการของ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตลอดจนได้รับบริการ       ที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้การดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่ดี และประโยชน์สูงสุดจากประกันสังคม ลดความเหลื่อมล้ำอันจะส่งผลให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป